ปืนแย้มชาก้าคัมแบ๊กหวดนักบุญ

อูไน เอเมอรี่ แย้มอาจให้โอกาส กรานิต ชาก…